Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Pitanje

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me detaljnije informiše o tvrdnji koju je subjekt nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz izrekao da se ni u jednom rješenju o određivanju upravnika na prinudno upravljanje nije u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade utvrdilo visinu naknade na koju upravnik za prinudno upravljanje ima pravo.
Ukoliko je tvrdnja tačna molim Ministarstvo da u što skorijem roku u skladu sa svojim mogućnostima ispravi pomenutu grešku, a meni dostavi spisak adresa na kojima visina naknade nije bila rješenjima određena.
Molim da me obavijestite da li se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. po ovome pitanju obraćao Ministarstvu, te da li je Ministarstvo odgovorilo na dopis u vezi ovog problema."

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da