Inicijativa za organizovanje tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća i obrtnike.