Zastupnička inicijativa za donošenje propisa kojim bi se korištenje nargile stavilo pod kontrolu.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu za donošenje propisa kojim bi se korištenje nargile stavilo pod kontrolu.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne