Inicijativa “prema Ministarstvu finansija da prilikom izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu pripremi umanjenje sredstava za finansiranje političkih stranaka za najmanje 50% sve dok je na snazi Odluka o proglašenju p.nesreće".