Inicijativa za rješavanje problema pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama u razvoju

Rasim Lakota
Inicijativa

U kantonu Sarajevo već više od deset godina nije riješen problem pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama. Održano je više okruglih stolova na ovu temu i na žalosti pitanje stomatoloških usluga nije riješeno.

U osnovi^ procedura navedene usluge se sastoji od laboratorijskih pretraga, opće anestezije i sanacije zuba. Ovakva vrsta stomatoloških usluga ne može se ni porediti sa onim standardnim, jer zahtjeva mnogo veću odgovornost, a naročito kada se radi o djeci sa poteškoćama.

U privatnim klinikama navedene usluge koštaju od minimalno 600KM pa naviše, koje većina roditelja djece sa poteškoćama ne mogu priuštiti te su djeca prisiljena na trajnu patnju i agoniju u slučaju zubobolje.

Tokom zadnjeg sastanka koji se održao 10.02.2016. u Zavodu Mjedenica, rečeno je da:

"Pitanje stomatološke zaštite i osiguranja dostupnosti ove usluge za djecu s poteškoćama u razvoju tokom 24 sata će se rješavati u saradnji sa Stomatološkim fakultetom".

Stoga pokrećem ovu inicijativu da se riješi problem pružanja stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama kako bi roditelji, kao i roditelji tipične djece u razvoju, mogli odvesti svoju djecu s poteškoćama kod zubara.

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: