"Koliko puteva u naseljima u Kantonu Sarajevo nije asfaltirano"?

Sabahudin Delalić
Pitanje

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko puteva u naseljima u Kantonu Sarajevo nije asfaltirano"? 

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja nalazi se u prilogu.