Inicijativu Klub poslanika SBB-a "za izmjenu člana 30. Zakona o javnom okupljanju KS".

Adnan Solaković
Inicijativa

Zastupnik/poslanik Adnan Solaković, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu ispred kluba poslanika SBB "za izmjene člana 30. Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo".

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.