Inicijativa Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da u budžetu za narednu godinu pripremi sredstva za interventnu nabavku kompjuterske opreme za praćenje online nastave.