Zastupnici po strankama

Narod i pravda (NIP)

Položaj: predsjedavajući
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
06.02.2023
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH)

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.11.2022
Rad zastupnika:

Naša stranka (NS)

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Stranka demokratske akcije (SDA)

SAMOSTALNI ZASTUPNICI (Samostalni zastupnici)

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.11.2022
Rad zastupnika:

Demokratska fronta - Željko Komšić (DF)

Za nove generacije (Za nove generacije)

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBIH)

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika: