Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo vezano za Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo. Naime, Vlada Kantona Sarajevo je izmjenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo na način da Vlasti Kantona Sarajevo uz novu Uredbu imaju mogućnost prebacivanja kadrova iz jedne u drugu instituciju javnog sektora i to bez raspisivanja javnog konkursa.

Ø Da li se na ovaj način radnici zapošljavaju transparentno?

Ø Da li je javnost upoznata da je upražnjeno određeno radno mjesto u određenoj javnoj ustanovi?

Ø Zašto sve osobe koje ispunjavaju uslove ne bi imale priliku da konkurišu?

Ø Da li se na ovaj način podržava nepotizam?

Ø Da li ste svjesni da je broj javnih konkusa u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo umanjen?

Ø Da li iko vodi evidenciju koliko osoba je putem ove Uredbe prešlo iz jedne ustanove u drugu?

Ø Da li postoje kriteriji odnosno na koji način zaposlenik dobije podršku ministra da pređe u drugu instituciju?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 7 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Da