Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Tražim da mi se dostavi podatak koliko je osoba zaposleno po Ugovoru o djelu u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS i da li je tačno da su dva (2) vijećnika Općinskog vijeća Novi Grad zaposlena u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da