Zastupničko pitanje vezano za finansiranje i podršku Udruženja “Dajte nam šansu”.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za finansiranje i podršku Udruženja “Dajte nam šansu”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da