Zastupničko pitanje vezano za informacije o poduzetim inspekcijskim aktivnostima koje se tiču vodozaštitnih zona izvorišta Sarajevsko polje.

Igor Stojanović
Pitanje

Zastupnik Igor Stojanović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije da mi dostavi informacije o poduzetim inspekcijskim aktivnostima koje se tiču vodozaštitnih zona izvorišta Sarajevsko polje, da li su uočene određene nepravilnosti?
- Molim da mi se dostave detaljnije informacije budući da u Izvještaju KUIP-a za 2018. godinu informacije po pitanju vodozaštitne zone se ne spominju.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne