Pitanje: Da li je Ministarstvo ikada revidiralo nastavne planove i programe za djecu sa poteškoćama u razvoju, u kontekstu kršenja Zakona o zabrani diskriminacije? Ukoliko nije, pokrećem zastupničku inicijativu da se isto uradi u što kraćem roku.”

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Da li je Ministarstvo ikada revidiralo nastavne planove i programe za djecu sa poteškoćama u razvoju, u kontekstu kršenja Zakona o zabrani diskriminacije? Ukoliko nije, pokrećem zastupničku inicijativu da se isto uradi u što kraćem roku.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019