Na osnovu molbe mnogobrojnih građana Kantona Sarajevo, a sve u vezi člana 101. Zakona o zaštiti potrošača u BIH, obraćam se zbog problema sa kojima se susreću kao korisnici usluge isporuke toplotne energije od strane KJKP Toplane Sarajevo. Mnogi građani s

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe mnogobrojnih građana Kantona Sarajevo, a sve u vezi člana 101. Zakona o zaštiti potrošača u BIH, obraćam se zbog problema sa kojima se susreću kao korisnici usluge isporuke toplotne energije od strane KJKP Toplane Sarajevo. Mnogi građani su zbog povećanih cijena odlučili zatražiti isključenje sa sistema i raskinuti ugovor sa navedenim javnim preduzećem, međutim konstantan odgovor koji dobivaju da je nemoguće se iz tehničkih razloga isključiti iz sistema grijanja, te su primorani koristiti uslugu koju ne žele. Da li se na ovakav način krše njihova potrošačka prava?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da