Zastupnička inicijativa za otvaranje punkta Hitne pomoći u Općini Stari Grad Sarajevo.

Vibor Handžić
Inicijativa

Zastupnik Vibor Handžić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za otvaranje punkta Hitne pomoći u Općini Stari Grad Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da