Inicijativa prema Vladi KS odnosno resornom ministarstvu da planira u izradi Nacrta, a zatim i u Prijedlogu Budžeta KS za 2020.godinu iznos od 2.000.000 KM za izgradnju osnovne škole na Stupu koja će nositi naziv JU „Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornom ministarstvu da planira u izradi Nacrta Budžeta a zatim i u Prijedlogu Budžeta KS za 2020 godinu iznos od 2.000.000 KM za izgradnju osnovne škole na Stupu koja će nositi naziv JU „Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da