Zastupnička inicijativa da se lijek MIMPARA uključi na esencijalnu listu – listu B lijekova.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se lijek MIMPARA uključi na esencijalnu listu – listu B lijekova.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da