Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) upućujem ministru saobraćaja gdinu. Šteti i molim Vas da mi o

Admela Hodžić
Pitanje

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) upućujem ministru saobraćaja gdinu. Šteti i molim Vas da mi odgovorite što je prije moguće, na osnovu čega je red vožnje izjmjenjen na štetu građana općine Hadžići, odnosno smanjen broj linija te potpuno ukinut posljednji polazak za liniju 33 Ilidža – Vukovići u 22:30?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da