Zastupnička inicijativa da se ubrza planiranje i izgradnja preostalog dijela kolektora otpadnih voda Rakovica u saradnji sa Općinom Ilidža.