" Koliki je trenutni broj timova porodične medicine po svakoj OJ u okviru JU “Domovi zdravlja Kantona Sarajevo” a koliki je broj timova na bazi standarda u zdravstvu”?