Iniciram prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite da pokrene dijalog između šireg kruga subjekata koji jesu ili mogu biti dio strukture civilne zaštite u KS. Osim valoriziranja doprinosa koji svaki od tih subjekata pojedinačno može ponuditi u svrhu pobolj

Samir Avdić
Inicijativa

Iniciram prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite da pokrene dijalog između šireg kruga subjekata koji jesu ili mogu biti dio strukture civilne zaštite u KS. Osim valoriziranja doprinosa koji svaki od tih subjekata pojedinačno može ponuditi u svrhu poboljšanja spremnosti kantonalne i opštinskih službi civilne zaštite, predloženi dijalog/sastanak zainteresovanih subjekata trebao bi rezultirati i prijedlozima za izmjene zakonske regulative koja uređuje oblast civilne zaštite i prije svega pravilnika o nabavci materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za kvalitetan rad službi.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Ne