Inicijativa za podršku projektima u Livanjskom kantonu prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

Irfan Čengić
Inicijativa

Inicijativa za podršku projektima u Livanjskom kantonu prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
Smatram da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi KS Sarajevo u okviru budžetskih mogućnosti i usvojenim programom utroška sredstava treba podržati projekte u Livanjskom kantonu koji će imati za cilj stvaranje boljih uslova za raseljena lica i povratak u tu sredinu.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 10 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne