Da li je, ako nije zašto nije i kada će se imenovati Upravni odbor JU „Djeca Sarajeva;

Čomor Eldar
Pitanje

„Da li je, ako nije zašto nije i kada će se imenovati Upravni odbor JU „Djeca Sarajeva; ko je direktor ustanove odnosno kakva je status osobe koja obnaša funkciju vršioca dužnosti direktora s distance mandata na koji je eventualno izabrana; da li se u Ustanovi primjenjuju standardi o broju djece po grupama, konkretno, koliko djece je u jasličkoj grupi u obdaništu na Mojmilu?“