Imamo saznanja da je nakon postavljanja novog menadžmenta JU Dom zdravlja KS bilo novih zapošljavanja stoga tražim od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva da mi dostave detaljnu informaciju o broju i strukturi zaposlenih, kao i saglasnosti Vlad

Fazlija Nedžad
Pitanje

Imamo saznanja da je nakon postavljanja novog menadžmenta JU Dom zdravlja KS bilo novih zapošljavanja stoga tražim od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva da mi dostave detaljnu informaciju o broju i strukturi zaposlenih, kao i saglasnosti Vlade na zapošljavanje u JU Dom zdravlja KS od imenovanja novog menadžmenta

Proslijeđeno: