Inicijativa “za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva /SlnKS br :24/17 i Sln KS br : 19/19 strana 22”.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto je dana 29.08.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva /SlnKS br :24/17 i Sln KS br : 19/19 strana 22”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 16 Septembar, 2019
Pošalji mail: 
Da