Zastupničko pitanje: Da li postoji mehanizam kontrole nad provedbom procesa procedure sufinansiranja zapošljavanja pripravnika u Kantonu Sarajevo?

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Da li postoji mehanizam kontrole nad provedbom procesa procedure sufinansiranja zapošljavanja pripravnika u Kantonu Sarajevo?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da