Tražim od KJKP VIK da dostave informaciju vezanu za curenje vode na stepeništu Halida Nazečića.......