Da se zimski raspust produži za još 6 (slovima:šest) radnih dana, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 09.02.2023. godine”.