Zastupnička inicijativa: “Podnosim inicijativu za otvaranje punkta Hitne pomoći u Općini Stari Grad Sarajevo, te molim JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" za mišljenje po navedenoj inicijativi.”