Zastupničko pitanje vezano za inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik Sarajevostan d.d.

Danijela Kristić
Pitanje

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik Sarajevostan d.d., a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da