Zastupnička inicijativa za donošenje Zakona o Muzeju Holokausta u Bosni i Hercegovini.