Zastupničko pitanje vezano za inicijative pokrenute prethodnih godina, koje su bile upućene prema Ministarstvu zdravstva.