Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama

Admela Hodžić
Inicijativa

Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama o svim žrtvama

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja KS, broj: 06-11-33322-3/23 od 04.08.2023. godine

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 3 Juli, 2023
Pošalji mail: 
Da