"Budući da nejasnoće koje se stalno pojavljuju oko legaliteta i legitimiteta Sindikata osnovog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, molim resorno ministarstvo u suradnji sa ministarstvom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i naravno uz konst

Zvonko Marić
Pitanje

"Budući da nejasnoće koje se stalno pojavljuju oko legaliteta i legitimiteta Sindikata osnovog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, molim resorno ministarstvo u suradnji sa ministarstvom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i naravno uz konstataciju sa ministarstvom pravde i uprave da se definitivno razrješe dileme ko je, i na osnovu čega socijalni partner u pregovorima sa Vladom KS ?
Također pitao sam da li je princip reprezentativnosti odnosno brojnosti, pravna kategorija i pravni argument. Razrješavanjem ovih nejasnoća sigurno da bi bio rasterećen i obrazovni sistem i da bi se razjasnilo ko zapravo predstavlja interese prosvjetara ?“

Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.