Kako će Vlada Kantona reagovati ako građani svi koji dobiju uvećane cijene tuže ovaj Kanton, kako će Vlada reagovati na to?

Ademović Kenan
Pitanje

Do kada će VIK slati uvećane račune građanima Kantona Sarajevo da plaćaju vodu koju ne troše? „Gdje ide taj višak novca i da li je tačno, pošto ova Vlada gasi vodu građanima Kantona u vrijeme jeftine struje, kada se voda pusti, prolazi protok vazduha da taj vazduh okreće vodomjere i da građani Kantona plaćaju vodu koju uopšte ne troše?“
„Kako će Vlada Kantona reagovati ako građani svi koji dobiju uvećane cijene tuže ovaj Kanton, kako će Vlada reagovati na to?“

Proslijeđeno: