Da li je ispoštovana procedura provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana, na čiju inicijativu je došlo do Izmjene i dopune Regulacionog plana Stup nukleus?