Zastupničko pitanje vezano za probleme sa napuštenim psima, aktivnostima koje se poduzimaju od strane ministrastava zajedno sa Općinama na osnovu Zakona o zaštiti životinja, trenutnom stanju azila...

Elvis Vreto
Pitanje

Zastupnik Elvis Vreto na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Vas da mi se dostavi informacija vezana za probleme sa napuštenim psima, aktivnostima koje se poduzimaju od strane ministrastava zajedno sa Općinama na osnovu Zakona o zaštiti životinja, trenutnom stanju azila i visini izdvojenih budžetskih sredstava za provedbu Zakona u 2019 godini?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da