Inicijativa da se napravi realna analiza stanja i provedu procedure koje će dovesti do toga da se sa aspekta policijskog posla Vogoka posmatra kao zasebna policijska uprava.