Zastupnička inicijativa za izmjenu naziva ulice Radićeva u općini Centar Sarajevo.

Samra Ćosović-Hajdarević
Inicijativa

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izmjenu naziva ulice Radićeva u općini Centar Sarajevo.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Decembar, 2018