Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

-U prijedlogu budžeta za 2018.godinu, kao i na skupštinskoj sjednici, neposredno prije i poslije glasanja za isti, bivši premijer Vlade KS naglasio je da su u budžetu KS za 2018.godinu, obezbjeđena sredstva za rad udruženja «Dajte nam šansu» koje se bavi pomoći osobama sa posebnim potrebama.

-Naglašeno je da se sredstva za ovo udruženje nalaze u razrezu za Ministarstvo obrazovanja KS te ovom prilikom pitam da li su sredstva za udruženje «Dajte nam šansu» obezbjeđena u budžetu za 2018.godinu i da li su realizovana jer se radi o udruženju koje, kroz dva servis centra, pomaže više stotina ljudi sa posebnim potrebama u Kantonu Sarajevo.

Odgovor: