Zastupničko pitanje: Koliko je bilo u 2020. godini prijavljenih slučajeva nasilja u porodici? Da li je uvećan broj u odnosu na 2019. godinu?