Zastupnička inicijativa za izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone Kantona Sarajevo.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za izmjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da