Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.