Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Pitanje

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje kako je moguće da pravna lica upotrebljavaju ugalj Rudnika mrkog uglja Miljevina i da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u svojim nadzorima utvrdi da takav ugalj ima dokument koji potvrđuje da ugalj Miljevina ima ukupni sadržaj gorivog sumpora ispod 1% u skladu sa članom 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u KS, a svi podaci i mjerenja pomenutog uglja prema informacijama kojima raspolažem nikada nisu davali rezultate za ukupni gorivi sumpor ispod 1%?”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Ne