Zastupnička inicijativa “za izmjene Pravilnika o broju policajaca po Općinama u Kantonu Sarajevo pri Ministarstvu za unutrašnje poslove”.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izmjene Pravilnika o broju policajaca po Općinama u Kantonu Sarajevo pri Ministarstvu za unutrašnje poslove”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019