„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također

Rasim Smajić
Pitanje

„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH u sazivu 2014.-2018.“

Odgovor: 

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17. Kojović Predrag,
18. Lakota Rasim,
19. Marić Zvonko,
20. Mekić Amel,
21. Mešanović Safet
22. Okerić Elvedin,
23. Omerbegović Mersiha,
24. Pecikoza Fahrudin
25. Pindžo Mirsad,
26. Pleho Haris,
27. Prevljak Fikret,
28. Rađo Dževad,
29. Smajić Rasim,
30. Šućur Slaviša,
31. Vukasović Mario.

Zastupnici:
- Bukva Sejo,
- Mašović Amor,
- Srna Bajramović Segmedina su Službu za skupštinske poslove obavijestili da će od februara 2015.godine pravo na paušal ostvarivati u Domu naroda Federacije BiH.

Paušal u Skupštini Kantona Sarajevo su, također, primali:
- Jusko Ismir-do imenovanja na mjesto ministra MUP-a, 21.11.2015.godine,
- Konaković Elmedin- do imenovanja na mjesto premijera Kantona Sarajevo, 21.03.2015.godine,
- Solaković Adnan- do 09.11.2015.godine,
- Muhamed Kozadra je u Skupštini primao paušal do 31.10.2015.godine.

Napominjemo sljedeće:
- Zastupnik Edin Forto je izvršio povrat paušala za deset (10) mjeseci 2015.godine na račun Budžeta Kantona Sarajevo i nastavio je primati paušal u Skupštini Kantona Sarajevo.
- Zastupnik Muhamed Kozadra je izvršio povrat paušala za šest (6) mjeseci 2015.godine na račun Budžeta Kantona Sarajevo i od novembra 2015.godine pravo na paušal ne ostvaruje u Skupštini Kantona Sarajevo.

Odgovor: