Koliko će koštati Šumarijada koja je najavljena na Igmanu? Koliko sredstava će Kanton Sarajevo platiti za organizaciju i ko je organizator?