Kakvi su Vam planovi za rad mobilnih timova i asistenata u OŠ koji su bili angažovani u ovoj školskoj godini, te hoće li Vlada za narednu školsku godinu izdvojiti sredstva za mobilne timove i asistente.

Danijela Kristić
Pitanje

Kakvi su Vam planovi za rad mobilnih timova i asistenata u OŠ koji su bili angažovani u ovoj školskoj godini, te hoće li Vlada za narednu školsku godinu izdvojiti sredstva za mobilne timove i asistente.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 6 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Ne