Zastupnička inicijativa “o izradi zakona o porijeklu i validnosti stečenih diploma u skladu sa važećim zakonima iz sektora obrazovanja za sve izabrane i imenovane dužnosnike u KS,direktore,članove odbora itd."

Aljoša Čampara
Inicijativa

Zastupnik Aljoša Čampara, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “ o izradi zakona o porijeklu i validnosti stečenih diploma u skladu sa važećim zakonima iz sektora obrazovanja za sve izabrane i imenovane dužnosnike u Kantonu Sarajevo,kao i direktore i članove upravnih i nadzornih odbora svih javnih preduzeča,ustanova,direkcija u Kantonu Sarajevo”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Januar, 2019